تاریخ :  ۸۸/۱۱/۳۰
نویسنده :  دبیرستان ملاصدرا

 

توجه*برای دیدن سوالات بر روی لینک های زیر کلیک کنید

برای باز شدن لینک ها نیاز به این برنامه است

PDF IconFoxit Reader Professional 2.0

برای دانلود این برنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.roshd.ir/Portals/Softwares/Adobe_Acrobat_Reader_7.0.8/Adobe_Acrobat_Reader_7.0.8.rar

رمز فايل آرشيو : www.roshd.ir

زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان

سوال

http://arak.schoolnet.ir/shahed2/Service/Qustions/dovom/moshtarek/all/zaban2/zaban2-3-83-shahed.pdf

سوال

http://arak.schoolnet.ir/shahed2/Service/Qustions/dovom/moshtarek/all/zaban2/zaban2-10-83-shahed.pdf

سوال

http://arak.schoolnet.ir/shahed2/Service/Qustions/dovom/moshtarek/all/zaban2/zaban2-3-84-shahed.pdf

سوال

http://arak.schoolnet.ir/shahed2/Service/Qustions/dovom/moshtarek/all/zaban2/zaban2-10-84-shahed.pdf

سوال

http://arak.schoolnet.ir/shahed2/Service/Qustions/dovom/moshtarek/all/zaban2/zaban2-10-84-shahed.pdf

سوال

http://arak.schoolnet.ir/shahed2/Service/Qustions/dovom/moshtarek/all/zaban2/zaban2-1-85-shahed.pdf

سوال

http://arak.schoolnet.ir/shahed2/Service/Qustions/dovom/moshtarek/all/zaban2/n-zaban2-3-87-shahidnajafi.pdf

سوال

http://arak.schoolnet.ir/shahed2/Service/Qustions/dovom/moshtarek/all/zaban2/n-zaban2-3-87-shahedemam.pdf

سوال

http://arak.schoolnet.ir/shahed2/Service/Qustions/dovom/moshtarek/all/zaban2/n-zaban2-3-87-isargaran.pdf

 


دبیرستان ملاصدرا در سال 1374 افتتاح گردید و در حال حاضر درپایه های اول ،دوم ،سوم و چهار م رشته های ادبیات و علوم انسانی, علوم تجربی و ریاضی فیزیک فعالیت می نماید.
آدرس: کنگان- خیابان معلم - خیابان ملاصدرا - دبیرستان ملا صدرا
تلفن تماس:07727226880
آدرس ایمیل: mollasadra1374@yahoo.com